Velkommen til Rena IL
Arrangør av Birken

Siste nytt

TIlbake til Idretten

Årsmøte for 2021 avholdes 24. mars 2022

Påmelding til Tine Fotballskole

Årsmøte for 2020 avholdes 6. mai 2021 kl 19.00

Årsmøte for 2020 avholdes 6. mai 2021 kl 19.00

Info fra styret

Årsmøte for 2019 i Rena ILavholdes torsdag 11. juni 2020 kl 19.00

Ny dato for årsmøtet er satt til den 11. juni 2020 kl 19.00.

Årsmøtet i Rena IL er utsatt inntil videre.

Årsmøte for 2019 avholdes i Renabakkene den 19. mars 2020 kl. 19.00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen den 2. mars 2020. Forslag på kandidater til stimulansepremie og forslag på kandidater til bragdpremie må være styret i hende innen den 2. mars 2020. Adr.: Rena IL, Postboks 27, 2451 Rena.

Eidsiva
Birken Logo
Rena Alpin & Skisenter
COC rena

Grasrotandelen

Postboks 27
2451 Rena

Telefon: 975 30 845
Epost: postmaster(@)renail.no