Velkommen til Rena IL
Arrangør av Birken

Siste nytt

NC Kombinert og NC Konica Minolta NC 19. og 20. januar 2019

Ekstraordinært årsmøte i Rena IL 11. desember 2018

Trivselsregler

Vask av turnhallen

COC Rena 3. og 4. mars 2018

Info fra styret

Årsmøte for 2017 i Rena IL

Årsmøte i Rena IL for 2017 avholdes i Renabakkene onsdag den 21. mars 2018 kl. 19.00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 5. mars. Forslag på kandidater til stimulansepremien og forslag på kandidater til bragdpremien må være styret i hende inn den 5. mars. Adresse: Rena IL, Postboks 27, 2451 Rena.

Eidsiva
Birken Logo
Rena Alpin & Skisenter
COC rena

Grasrotandelen

Postboks 27
2451 Rena

Telefon: 975 30 845
Epost: postmaster(@)renail.no