Årsmøte for 2018 i Rena IL 21. mars 2019

Årsmøte for 2018 i Rena IL avholdes torsdag 21. mars 2019 kl. 19.00 i Renabakkene.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 4. mars 2019.
Forslag på kandidater til stimulanse- og bragd- premien må være styret i hende innen 4. mars 2019.
Adr: Postboks 27, 2451 Rena.

Eidsiva
Birken Logo
Rena Alpin & Skisenter
COC rena

Grasrotandelen

Postboks 27
2451 Rena

Telefon: 975 30 845
Epost: postmaster(@)renail.no