Årsmøte for 2020 avholdes 6. mai 2021 kl 19.00

 

Årsmøte i Rena IL for 2020 avholdes i Renabakkene, den 6. mai 2021 kl.19.00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen den 13.april 2021. Forslag på kandidater til stimulansepremie og forslag på kandidater til bragdpremie må være styret i hende innen den 13. april 2021.
Adr.: Rena IL, Postboks 27, 2451 Rena. 

Eidsiva
Birken Logo
Rena Alpin & Skisenter
COC rena

Grasrotandelen

Postboks 27
2451 Rena

Telefon: 975 30 845
Epost: postmaster(@)renail.no