Årsmøte for 2016 i Rena IL Hovedlaget tirsdag den 21. mars 2017

Årsmøte i Rena IL Hovedlaget for 2016 avholdes i Renabakkene tirsdag den 21. mars 2017 kl. 19.00. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen den 6. mars 2017. Forslag til kandidater til stimulansepremie og forslag til kandidater til bragdpremie må være styret i hende innen den 6. mars 2017. Adr.: Rena IL, Postboks 27, 2451 Rena.

Sakspapirene vil være tilgjengelig på Rena ILs kontor en uke før årsmøtet.

 

Eidsiva
Birken Logo
Rena Alpin & Skisenter
COC rena

Grasrotandelen

Postboks 27
2451 Rena

Telefon: 975 30 845
Epost: postmaster(@)renail.no